De Wadden vormen een bijzonder vogelparadijs. Een belangrijke plek voor miljoenen vogels. Maar wat brengt de tureluur, noordse stern of tapuit hier? Waarom dacht men vroeger dat de rotgans geen vogel was? Wordt een lepelaar met die lange snavel geboren?